Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai

Žemės sklypų padalijimas, atidalijimas, sujungimas, paskirties keitimas. Laisvos žemės prijungimas prie esamo sklypo. Sklypo suformavimas esamiems statiniams eksploatuoti. Naujų sklypų suformavimas.