Kai žemės sklype yra keli bendrasavininkai ir jie nežino kur yra kieno ribos (arba žino, bet nori tai įteisinti ir patvirtinti notariškai) yra sudaromi naudojimosi tarp bendrasavininkų planai. Pagal registro pažymėjimo įrašytas kiekvieno savininko jam priklausančias žemės sklypo ploto dalis ir naudojimąsi natūroje yra sudaromi planai, kuriuose tos dalys pavaizduojamos. Dažnai tokie planai yra daromi norint parduoti ne visą žemės sklypą, bet dalį jame.