Atliekant kadastrinius matavimus paženklinamos ir nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, matuojami žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai, kartografuojami žemės naudmenų kontūrai, pažymimi plane objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai, parengiamas žemės sklypo planas, apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas, parengiama žemės naudmenų eksplikacija, apskaičiuojama žemės sklypo vertė, parengiami žemės sklypo kadastro duomenys ir sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinio matavimo byla. 

Šiai paslaugai atlikti matininkas turi kvalifikacijos pažymėjimą Nr.2M-M-1499

Paslauga aktuali tiek juridiniams tiek fiziniams asmenims, norintiems tiksliai žinoti žemės nuosavybės plotą bei ribas, kad nekliudomai galėtų disponuoti savo nekilnojamuoju turtu.

Kadastriniams matavimams atlikti reikia pateikti šiuos dokumentus:

- žemės sklypo teisinę registraciją (pažymėjimą arba nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Šiuos dokumentus galima išsiimti Registrų centre arba už papildomą mokestį mūsų įmonėje).

- preliminarų arba detalųjį sklypo planą.

- statinių, esančių šiame sklype (jei tokie yra), teisinę registraciją (pažymėjimą arba nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Šiuos dokumentus galima išsiimti Registrų centre arba už papildomą mokestį mūsų įmonėje),

- jeigu yra pastatai, reikalinga statinių inventorizacijos byla.