Kontrolinė geodezinė nuotrauka. Tai gali būti pastatų kontrolinė geodezinė nuotrauka, tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka, gerbuvio kontrolinė geodezinė nuotrauka ir tt.

Pastatų kontrolinė geodezinė nuotrauka. Tikrinama ar pastatyti pastatai atitinka techninį projektą, tikrinama ar išlaikyti atstumai nuo ribų, tikrinamas pastato nulis, tikrinamas pastato aukštis, tikrinama ar tvoros neišlenda už sklypo ribų. Ši išpildomoji nuotrauka reikalinga priduodant esamus statinius statybos priežiūros specialistams.

Požeminių komunikacijų kontrolinė geodezinė nuotrauka. Tai inžinerinių tinklų erdvinės padėties nustatymas geodeziniais matavimais, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų, bei įgilinimą nuo žemės paviršiaus. Nustatyti tinklai gali būti pradėti eksplaotuoti tik atlikus ir nustatyta tvarka suderinus geodezines kontrolines nuotraukas.

Gerbuvio kontrolinė geodezinė nuotrauka. Tai gali būti šaligatvių, takelių, naudmenų ir kitų objektų koordinavimas.